Men
1 SHIN-ICHI WATANABE 30 M JPN 6:29:57
2 KENJI NAKANISI 27 M JPN 6:38:02
3 TOSHIKAZU GODA 28 M JPN 6:40:24
4 TAKENORI KAGA 38 M JPN 6:48:21
5 TORU SAKUTA 41 M JPN 6:58:11
6 MITSURU SHINOHARA 40 M JPN 6:58:16
7 YOSHIAKI KOBAYASHI 34 M JPN 7:06:04
8 MASAKAZU TAKAHASI 33 M JPN 7:14:35
9 TORU SHIMA 45 M JPN 7:21:47
10 TAKEHIRO MATSUSHITA 28 M JPN 7:27:55
11 YUSUKE TAKEUCHI 22 M JPN 7:28:29
12 HIDEJI MURATA M JPN 7:28:56
13 YOSHIKI TAKADA 23 M JPN 7:30:06
14 HAJIME MATSUBARA 39 M JPN 7:31:48
15 TAKESHI HIRATA 33 M JPN 7:33:19
16 KEN-ICHI ITO 34 M JPN 7:38:21
17 KOSUKE YAMAZOE 31 M JPN 7:42:18
18 SHINGO INOUE 26 M JPN 7:43:26
19 TADASHI KASHIWAGI 38 M JPN 7:44:28
20 TARO KURIBAYASHI 34 M JPN 7:49:39
21 MASASHI ABE 41 M JPN 7:52:56
22 HIROFUMI OKA 30 M JPN 7:56:07
23 DAIUKE YAMADA 21 M JPN 7:57:11
24 HIROSHI OTA 37 M JPN 7:59:56
25 YUICHIRO SAITO 38 M JPN 8:03:19
Women (top 25)
1 NORIMI SAKURAI 36 W JPN 7:16:23
2 HIROKO SHO 36 W JPN 7:23:56
3 YOKO YAMAZAWA 39 W JPN 8:01:59
4 KAZUKO KONO 55 W JPN 8:11:33
5 KAZUHO IZUTSU 44 W JPN 8:15:31
6 MIHO MIYAMOTO 26 W JPN 8:18:23
7 TAZU ISIKAWA 31 W JPN 8:20:28
8 WAKAKO OYAGI 29 W JPN 8:24:12
9 YUKI NOSE 36 W JPN 8:34:15
10 KAZUKO KONDO 50 W JPN 8:41:58
11 TAKAKO ASANO 37 W JPN 8:42:17
12 AKIKO KOMATSU 35 W JPN 8:50:54
13 HIROKO KITAMURA 37 W JPN 8:53:39
14 YOKO KANGAWA 25 W JPN 8:55:18
15 NAOKO TAKEYAMA 51 W JPN 8:56:03
16 MARIKO OZAWA 40 W JPN 8:59:04
17 YASUKO KANEHIRA 52 W JPN 9:07:58
18 MITSUKO NAKAJIMA 42 W JPN 9:08:36
19 YURIKO TANAKA 62 W JPN 9:22:20
20 CHIE INABA 21 W JPN 9:24:28
21 YUMIKO HIRANO 44 W JPN 9:26:44
22 JUNKO IWAKI 57 W JPN 9:28:16
23 JUNKO KAWAKAMI 40 W JPN 9:40:25
24 HITOMI SUGINO 36 W JPN 9:41:01
25 REIKO ZENTOKU 51 W JPN 9:42:23