Romeo Bertini
Født 1893 i Italien
Paris 1924: sølv 2:47:19