Orlando Pizzolato
Født 1958 i Italien
Øvrige
Rom 1987: Nr 7 2:14:03
Budapest 1986: sølv 2:10:57
New York 1984: Nr 1 2:14:53

New York 1985: Nr 1 2:11:34