Mike Ryan
Født på New Zeeland
Øvrige
Mexico 1968: Bronze 2:23:45
Kingston 1966: Bronze 2:27:59<
Fukuoka 1966: Nr 1 2:14:05