John Treacy
Født 1957 i Irland
Øvrige
Los Angeles 1984: sølv 2:09:56

Moskava 1980: 10000M Nr 7
Prag 1978: 5000M  Nr 4
Stuttgart 1986: 10000M  Nr 6
Los Angeles 1992: Nr 1 2:12:29