John J Kelley
Født 1930 USA
Øvrige
Rom 1960: Nr 19 2:24:58
Chicago 1959: Guld 2:27:54
Boston 1957: Nr 1 2:20:05
Amerikansk Mester:
Yonkers, New York: 1956 Nr 1 2:24:52
Yonkers, New York: 1957 Nr 1 2:24:55
Yonkers, New York: 1958 Nr 1 2:21:00
Yonkers, New York: 1959 Nr 1 2:21:54
Yonkers, New York: 1960 Nr 1 2:20:13
Yonkers, New York: 1961 Nr 1 2:26:53
Yonkers, New York: 1962 Nr 1 2:27:39
Yonkers, New York: 1963 Nr 1 2:25:17