Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Index
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Athena
Athena var datter af Zeus og den Titanske Gudinde for Visdom Metis, som var planeten Merkur
Da det var blevet spået, at et af Metis' børn ville blive større end Zeus slugte han denne
Men da var hun gravid, og barnet blev født fuldvoksent ved at komme ud af Zeus hoved
Da han havde hovedpine fik han en af guderne Hephaetus, Prometheus, Hermeseller Paleamon til at kløve sit hoved med en økse, hvorefter Athena kom ud af hovedet på ham
Hun bliver afbildedet som en ung kvinde i krigsudrustning, med spyd, hjelm og skjold
Hun blev Gudinde for krig, civilisation,visdom,styrke, strategi,håndværk og retfærdighed
Hun blev betragtet som Jomfru, og har derfor ingen efterkommere<
Hun var engang udsat for et voldtægtsforsøg af Hefaistos
Hun undgik ham, og hans sæd faldt på Jorden(Gaia) hvormed Erichtonius blev født
Hun puttede ham i en æske, og bad Pandrosos passe på den
Den blev imnidlertid åbnet af hendes søstre
De blev angrebet af sindsyge, da de så ham, for han var en slange, og de begik selvmord ved at kaste sig ud fra Akropolis
Athena opfostrede ham så selv, og han blev den første konge af Athen
Hun konkurrerede med Poseidonom, hvem af dem der skulle være Athens beskyttere
De ville hver give byen en gave, og den der gav den bedste gave, skulle beskytte Athen
Poseidon slog i jorden med sin trefork, og en kilde af vand stod op, men det var saltvand, og udrikkelig
Athena gav dem et oliventræ, som de valgte fordi det gav dem træ, olie og mad
Som hævn ville Poseidon ødelægge byen, men Hermes fik ham overtalt til at lade være
Under krigen mod kæmperne forfulgte hun Enkelados, og begravede ham under Sicilien ved at smide øen efter ham
Hun fik ram på Pallas og lavede sit skjold af hans hud